Siipikarjanlannan käytön tehostaminen pääprojekti

Teholanta

Alkamispäivä

01.07.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda monistettavat ja tiloilla suoraan käyttöönotettavat siipikarjanlannan esimerkkiratkaisut, joiden kannattavuus ja valittujen lannan prosessimenetelmien tekninen toimivuus on hankkeessa tehtävillä demonstraatioilla varmistettu. Esimerkkiratkaisujen tavoite on myös vastata lainsäädännön ja muiden järjestelmien erilaisille siipikarjatiloille asettamiin vaateisiin, minkä vuoksi ratkaisujen ympäristövaikutukset arvioidaan.

Tuotokset

Hankkeessa luodaan valituille piloteille lannankäsittelyn ja hyödyntämisen vaihtoehtoja, joita voidaan kannattavasti ottaa käyttöön. Näitä malleja voidaan soveltaa laajemmin koko siipikarjatuotantoon.