Techniques and Technologies for Effective Wood Procurement

TECH4EFFECT

Alkamispäivä

01.10.2016

Päättymispäivä

30.09.2020

Tavoitteet

Projektissa pyritään lisäämään puun tuotosta tehokkaampien ja paremmin ajoitettujen metsänhoitotoimenpiteiden avulla. Myös harvennus- ja korjuutehokkuutta pyritään parantamaan ja maaperävaikutuksiin kiinnitetään huomioita kaikissa operaatioissa

Tuotokset

TECH4EFFECT hankkeen tavoitteena on kehittää interaktiivinen arviointityökalu päätöksentekijöille. Internetissä toimiva työkalu kerää ja järjestää datan metsäoperaatioista eri puolilla Eurooppaa ja tarjoaa kestävän perustan metsänhoidolle.