Pohjoisten metsien suojaaminen uusilta patogeeneiltä – kestävä metsänhoito biotalouden tukena

Tautisuojaa Pohjoisen metsille

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

30.06.2022

Tavoitteet

Pohjoisen ja Baltian alueen metsät ovat alttiita monille vieraslajisille taudinaiheuttajille, joiden esiintyvyyttä kansainvälinen kasvikauppa, ihmisten liikkuvuus ja ilmastonmuutos lisäävät. Projekti edistää vieraslajien varhaisen havaitsemisen menetelmäkehitystä pyrkien estämään uusien patogeenien maahan saapumista ja leviämistä. Projekti tukee metsiemme monimuotoisuutta ja biotalouden raaka-aineen tuotantoa.

Tuotokset

Projekti tuottaa uutta tieteellistä tietoa vieraslajeista ja kehittää monitavoitteisen päätösanalyysimallin päätöksentekijöiden apuvälineeksi. Parempi tieto tuhonaiheuttajien leviämisreiteistä ja tehokkaat varhaisen havaitsemisen keinot edistävät ekosysteemipalvelujen säilyttämistä ja hyödyntämistä.