Lypsylehmien hedelmällisyys taloudellisessa tarkastelussa

TATI

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Tutkimuksessa selvitetään i) voidaanko maidon rasvasynteesiä rajoittamalla parantaa lehmien energiatasetta ja sitä kautta niiden lisääntymiskykyä, ii) mikä on nautapopulaatioissa esiintyvän, sikiökuolemia aiheuttavia mutaation taloudellinen merkitys ja iii) mikä on lypsylehmän erilaisten hedelmällisyysominaisuuksien taloudellinen arvo.

Tuotokset

Tutkimus tuottaa tietoa keinoista, joilla lypsykarjan hedelmällisyyttä voidaan parantaa, sekä työkaluja, joilla lisääntymisominaisuuksien taloudellinen arvo voidaan määrittää.