Typpilannoitteiden valmistus lantaperäisistä materiaaleista

Täsmätyyppi Typpilannoitteiden

Alkamispäivä

17.02.2014

Päättymispäivä

31.01.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa pilotoidaan lantapohjaisten kierrätystyppituotteiden valmistusta strippausmenetelmällä ja testataan tuotteiden käyttöä kenttäkokeissa. Lähtökohtana on tuottaa strippausmenetelmällä sellaisia tuotteita, joille maataloudessa on tarvetta ja kysyntää. Tavoitteena on kehittää nykyisille mineraalilannoitteille kilpailukykyisiä vaihtoehtoisia lannoitteita lannasta ja muista kierrätysmateriaaleista. Prosessoimalla lantaa voidaan tuottaa täsmätyppilannoitteita, joita käyttämällä lannan typen käyttökelpoisuus kasveille paranee ja siten ravinnehuuhtoumat vesistöön vähenevät. Hankkeessa selvitetään erilaisten typpituotteiden tarpeet ja käytettävyys maataloudessa ja valitaan potentiaalisimmat tuotteet, joita voidaan valmistaa stripperillä. Pilot-mittakaavan stripperillä optimoidaan ko. tuotteiden valmistusta. Stripperin nestemäistä tuotetta jatkojalostetaan koemittakaavassa kiteiseksi tuotteeksi. Tällaisen tuotteen etuna on sen soveltuvuus levitettäväksi nykyisillä maatilojen lannoitteiden levityskalustoilla. Koejärjestelyllä osoitetaan prosessin tekninen toimivuus ja lisäksi arvioidaan prosessin energiankulutus ja kustannukset. Kenttäkokeilla selvitetään rakeisen ammoniumsulfaatin tuotantovaikutuksia suhteessa yleisesti käytettyyn ammoniumnitraattirakeeseen. Lisäksi hankkeessa selvitetään stripattujen typpinesteiden säilyvyys, arvioidaan kierrätystyppilannoitteiden käytön kannattavuutta maatiloilla sekä suunnitellaan ja ohjeistetaan niiden maatalouskäyttö.