Täplärapukantojen säätely ja taloudellisesti kestävä hyödyntäminen

Täplärapukantojen säätely

Alkamispäivä

01.01.2011

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Projektissa kehitetään ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä korkean tuoton toimintamalleja kalastusalueiden ja osakaskuntien hoitotyön ja päätöksenteon tueksi sekä ravustuksen kannattavuuden parantamiseksi. Yhteistyössä vedenomistajien ja kalatalousneuvonnan kanssa selvitetään parhaita vakaan tuoton antavia säätelymenetelmiä. Tutkitaan alamittasäätelyä, vuorovuosirauhoituksia ja pyynnin mitoitusta. Lisäksi eri kantojen kasvu- ja lisääntymisominaisuuksia ja rapuruton vaikutusta täplärapujen kuolleisuuteen on vertailtu kokeellisesti ja eri kantojen kehitystä on vertailtu vedenomistajilta ja RKTL:n koeravustuksista saatujen pitkäaikaisseurantatietojen perusteella.