Siemenperunatuotannon kehittäminen Tansaniassa

Tansania

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

30.06.2015

Tiivistelmä

Maatalouden tuottavuuden lisääminen on Tansanian kasvu- ja köyhyydenvähentämissuunnitelman (MKUKUTA II 2010-2015) prioriteetti. Itä-Afrikassa perunalle on luontaiset tuotantoedellytykset ja sille on muodostumassa merkittävä rooli kehitysmaiden ruokaturvassa. Tansanian maatalousministeriö on pyytänyt jo vuonna 2009 Kansainvälisen perunakeskuksen (CIP) ja Suomen tukea perunanviljelyn kehittämiseen. Kokonaisbudjetiltaan liki 2,5 milj. euron Tansanian perunatutkimushanke oli CIP:n ja ulkoministeriön rahoittama ja CIP:n hallinnoima hankekokonaisuus. Suomesta hankkeessa olivat mukana Helsingin yliopisto, MTT, Pohjoisen Kantaperuna, Suomen Siemenperunakeskus SPK, Finpom, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, MTK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Evira. Hankkeen toteuttaminen jakautui 14 tansanialaisen intensiiviseen, agronomiseen ja biotekniseen koulutusvaiheeseen Suomessa 2012 ja 2013 alkukuukausina ja sen jälkeen 2013 – 2014 vaiheeseen, jossa suomalaiset kävivät Tansaniassa seuraamassa asiantuntijoiden työtä, jatkamassa tutkimusosioiden suunnittelua ja yhteistoteutusta sekä antamassa lisäopastusta paikallisissa tuotanto-olosuhteissa. Tutkimusorganisaatio (MTT Oulu) oli hankkeessa mukana perunan tuotantoteknologian sekä biotekniikan (diagnostiikka) asiantuntijana ja tutkimusyhteistyöpartnerina. Ensimmäisessä vaiheessa tutkijat antoivat asiantuntijaluentoja tansanialaisille perunan kasvifysiologiasta, kasvitaudeista ja niiden torjunnasta, kenttäkoetekniikasta sekä molekyylibiologian diagnostiikkamenetelmistä käytännön harjoitteluineen. Lisäksi suunniteltiin tuotantoteknologiaan (lajikkeet, lannoitus) liittyvä sekä Suomessa että Tansaniassa toteutettava yhteistutkimus, jossa verrataan (2013 - 2014) samojen lajikkeiden kasvifysiologista ja biokemiallista käyttäytymistä sekä pitkän (Suomi) että lyhyen (Tansania) päivän olosuhteissa.