Taloudellisesti kannattavan hoitokalastusmallin pilotointi

TANAKKA

Alkamispäivä

01.06.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Rehevöityneiden järvien hoitokalastukseen toimintamalli, joka mahdollistaa särkikalojen kaupallisen kalastuksen ja saaalin hyötykäytön ilman merkittävää yhteiskunnan tukea.

Tuotokset

Tavoitellun toimintamallin kuvaus ja käyttökokemusten dokumentointi ja raportointi