Development of joint management of the Tana River basin

Tana River /Tenojoki

Alkamispäivä

01.08.2017

Päättymispäivä

31.07.2019

Tavoitteet

Selvittää Tenojoen vesistössä vaelluskalanpoikasten nousuesteiksi muodostuneet vielä korjaamattomat siltarummut, selvittää korjattujen siltarumpujen nykyinen tilanne kalaväylinä ja tehdä suositukset tarvittavista toimenpiteistä. Toinen tavoite on siirtää Suomen ja Norjan sivujokien ja sivupurojen sähkökalastuspaikat ja tiedot kalojen esiintymisestä yhtenäiseen karttamuotoon hyödyntäen paikkatietomenetelmiä ja tehdä aineistoista helposti käytet

Tuotokset

Paikkatietomenetelmiä hyväksikäyttäen kootaan yhteen kaikki Tenojoen vesistöalueen sivujokien ja sivupurojen sähkökalastustulokset, korjatut vaellusesteet sekä kutukanta-arviot elinympäristöluokituksineen (erityisesti Tenon laajan pääuoman aiempaa tarkempi luokitteluaineisto) ja rakennetaan monitasoinen karttapohjainen tietokanta.