Talvivaara – kalakannat

Talvivaara

Alkamispäivä

01.12.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Kainuun ELY-keskus ovat selvittäneet Talvivaaran kaivosalueen jätevesipäästöstä mahdollisesti aiheutuneita kudosmuutoksia kaloissa sekä kudoksiin kertyneet raskasmetallipitoisuudet. RKTL on toteuttanut koekalastukset ja toimittanut näytekalat Eviralle. Tulosten avulla voidaan arvioida Talvivaaran kaivoksen päästöjen vaikutuksia kaloihin ja niiden kelpoisuuteen elintarvikkeena.