Talvi muuttuvassa ilmastossa: lumiolosuhteiden vaikutukset kasveihin, maaperään ja niiden vuorovaikutuksiin boreaalisissa metsissä

Talvi muuttuvassa ilmastossa: lumiolosuh

Alkamispäivä

01.09.2013

Päättymispäivä

31.08.2017

Tiivistelmä

Globaalit ilmastomallit ennustavat, että erityisesti pohjoisessa talvi-ilmasto lämpenee ja tulee kosteammaksi. Maan lämpötilan kohoaminen ei ole yksiselitteinen, koska se on riippuvainen lumipeitteestä. Lumen sulaminen, jääkerrokset lumipeitteessä ja jääkansi maan pinnalla edistävät roudan syvenemistä, jäätymis-sulamis syklien runsastumista ja roudan viipymistä keväällä. Talven poikkeuksellisen lämpimien jaksojen aikana kasvien metabolinen aktiivisuus kasvaa aiheuttaen kuivuustressiä sekä hiili- ja typpivarastojen vähenemistä. Tämän työn tavoitteena on mallittaa talvella tapahtuvien muutosten vaikutusta kasvillisuuteen ja maahan lannoittamattomassa ja lannoitetussa pohjois-boreaalisessa metsässä. Tutkimusmateriaalina käytetään puiden taimia ja varpuja. Hypoteesina on, että muutos talviolosuhteissa heikentää ilmaston lämpenemisen positiivista vaikutusta pohjois-boreaalisen metsän tuotokseen.