Taimituotanto muuttuvassa ympäristössä

Taimitaito

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Puupohjaista raaka-ainetta käyttävä biotalous on maailmanlaajuisesti suuressa nosteessa. Projektin päätavoitteena on metsäpuiden taimituotannon kannattavuuden parantaminen, ja siten metsänviljelyn kustannuksien alentaminen. Laadukkaiden taimien tuotantoa kehitetään uusien tekniikoiden ja tuotantomenetelmien avulla. Tavoitteena on metsänjalostuksen tuottaman hyödyn siirtäminen käytäntöön pitkälle jalostetun materiaalin kasvatusohjelmia muokkaamalla.

Tuotokset

Projektissa kehitetään mittausmenetelmää, jonka avulla kaupallisessa kasvien tuotannossa voidaan siirtyä näköhavaintoihin ja perinteisiin perustuvasta manuaalisesta kasvatussysteemistä mitattuun dataan perustuvaan automaattiseen systeemiin. Projektissa valmistellaan ohjeistusta eri istutusajankohtiin tarkoitettujen taimien tuottamiseksi ja pitkälle jalostetun taimimateriaalin kasvattamiseksi. Ympäristöystävällisiä taimien kasvunsäätely- ja IPM-menetelmiä testataan.