Taimisipulin käytön mahdollisuudet sipulintuotannossa

Taimisipuli

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa taimisipulin tuotantoon soveltuvista lajikkeista Luonnonvarakeskuksen tutkimuspellolla tehtävin kenttäkokein. Taimisipulin ja istukassipulin vertailukokeita tehdään käytännön sipuliviljelmillä.

Tuotokset

Hankkeessa tuotettu tieto taimisipulin käytöstä sipulintuotannossa kootaan tietokortti-julkaisuun Hankkeessa tuotetaan myös tietoa taimisipulin käytön kustannuksista verrattuna sipulin istukkaan käyttöön.