Taimikoiden tiedonkeruun kehittäminen

Taimikoiden tiedonkeruun kehittäminen

Alkamispäivä

29.01.2016

Päättymispäivä

15.04.2019

Tavoitteet

Hankkeessa on tarkoitus integroida Lukessa kehitettyjä metsikön varhaiskehityksen biometria malleja, vanhaa kuviotietoa, taimikon perustamisajankohtaa ja laserkeilauspohjaisia kaukokartoitusmenetelmiä. Hankkeessa toteutetaan suuraluepilotti, jossa testataan malleja ja laserkeilausmenetelmiä tarkistusinventoinnin kohteilla.

Tuotokset

Hankkeen odotettavissa olevat tulokset:
 Biometriset menetelmät vesakon määrän ja synnyn todennäköisyyden arviointiin
 Vaihtoehtoisten kk-materiaalien (lennokki, ilmakuva ym.) estimaattien käyttökelpoisuuden arviointi
 Sentinel-2 vesakkoestimaatit
 Menetelmät T2 taimikoiden arviointiin harvasta ALS aineistosta
 Menetelmä biometristen mallien paikalliseen kalibrointiin kaukokartoitusaineiston avulla
 Mahdollisten ongelmakohtien tarkastelu