Metsäpuiden syysistutuksen riskit

Syysistutus

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

28.02.2017

Tiivistelmä

1) Käytönnön metsänviljelyorganisaatioilta on parin viime päivän aikana alkanut tulla kyselyitä ja havaintoja syksyn 2015 syysistutusten tuhoista. Istutuskauden pidentäminen mm. koneellisen istutuksen tarpeisiin on tärkeää. Myös syksyllä istutuskautta on pyritty pidentämään. Syysistutetut taimet eivät ehdi juurtua enää istutuksen jälkeen, joten ne ovat herkempiä talviaikaisille tuhoille. Talvi 2015-2016 oli taimien maastomenestymisen kannalta haastava, joten olisi tärkeää selvittää, miten laajoja nuo tuhokyselyihin ja havaintoihin liittyvät tuhot ovat, mitkä taimi- tai uudistamiskohteeseen liittyvät tekijät tuhoja selittävät ja voidaanko niistä ottaa oppia vastaisuuden varalle.

2) Projekti toteutetaan yhteistyössä käytännön organisaatioiden kanssa inventointityyppisenä tutkimuksena. Inventoinnit olisi tehtävä pikaisesti, etteivät muut mahdolliset tuhonaiheuttajat ehdi vaikuttaa taimien elävyyteen ja tuhoihin.

3) Ensimmäisessä vaiheessa tehdään raportti inventoinnin tuloksista osallistuville organisaatioille, myöhemmin tuloksista raportoidaan niin tieteellisellä foorumilla kuin käytännölle suunnatuilla foorumeille (esim. Metsälehti, Taimiuutiset). Tulokset ovat julkisia ja niiden avulla tehdään riskianalyysi syysistutukseen liittyvistä tekijöistä. 4) Käytäntöönvienti hoituu osittain jo prijektin aikana, koska projekti totetutetaan käytännön kanssa yhteistyössä, tulokset ovat heidän käytössään samantien. Muille kuin projektiin osallistuville tuloksista tiedotetaan heti kun mallinnusosa työstä valmistuu. Tuloksia käytetään istutusajankohdista annettavissa suosituksissa ja ohjeissa.

5) Asiakkaana on toteututusvaiheessa metsänorganisaatiot, mutta viime kädessä tulokset hyödyttävät metsänomistajia, kun tiedetään million on turvallista istuttaa taimia.