Pihasyreenin mahdollisuudet ja venäläisten lajikkeiden kestävyys viherrakentamiskäytössä

Syreenimaja

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Pihasyreeni on perinteinen suomalaisten pihojen koristepensas. Helppohoitoisten pihasyreenien käyttöä tulisi edistää jalosyreenien rinnalla. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden maisemakohteiden entisöinti on myös merkittävä syreenien käyttökohde. Hankkeen tavoittena on elvyttää pihasyreenin käyttöä piha- ja puistoistutuksissa ja luoda Keski-Suomen taimistoille uutta tuotevalikoimaa, joka vastaa nykyajan asiakkaiden toiveita. Hankkeen tavoitteena on herättää uudelleen kiinnostus pihasyreenin käyttöön: myös uusilla asuntoalueilla pihapiirien aidanteissa ja yksittäispensaina pihamaiden alkukesän koristeena.
Hankkeessa etsitään Keski-Suomeen talvenkestäviä pihasyreenilajikkeita.

2) Toteutus

Siperiassa kestäviksi osoittautuneita syreenilajikkeita testataan kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa (Järvilinna Laukaassa, Schaumannin linna Jyväskylässä, Jyväskylän yliopisto) yhteistyössä Esko Almin ja Keski-Suomen Puutarha-Apu Oy:n kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2017. Tutkimuksen vaiheet ovat 1) Kenttäkokeiden perustaminen ja havainnointi (silmujen puhkeaminen, (kukinta mikäli kukkia kehittyy), syysväri, talveentuminen) 2) pakkaskestävyyden testaus kontrolloiduin pakastuskokein 3) suomenkieliset lajikekuvaukset 4) aineiston esittely esitelmin ja julkaisuin puutarha- ja maisemasuunnittelijoille, kaupunginpuutarhureille, viherrakennus- ja taimistoyrittäjille sekä puutarhaharrastajille.

3) Tuotokset
- Syreenilajikkeiden suomenkieliset lajikekuvaukset ja kasvuvyöhykesuositukset
- Ammattilehtiartikkeli
- Artikkelikäsikirjoitus referoituun kongressijulkaisuun


4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Hankkeessa laajennetaan Suomessa käytettävää syreenilajikkeistoa. Hankkeessa soveltuviksi testatuista syreenilajikkeista tiedotetaan kaupunkien viherrakentamisesta vastaavia, viherrakennus- ja taimistoyrittäjiä sekä puutarha- ja maisemasuunnittelijoita ja puutarhaharrastajia. Hankkeen kenttäkoeistutukset tehdään osaksi kaikille avoimia puistokohteita, joissa syreenimajat ja puistoistutukset toimivat malleina edistäen puutarhakulttuurisia arvoja sekä perinteisten talonpoikaisympäristöjen elinvoimaisuutta.

5) Asiakkaat
Kaupungit ja kunnat, puutarha- ja maisemasuunnittelijat, viherrakennus- ja taimistoyrittäjät sekä puutarhaharrastajat.