Suurpetojen liikkuvuus ja levittäytyminen

Suurpetojen liikkuvuus ja levittäytymine

Alkamispäivä

01.01.1980

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa kerätään yksilöllisten seurantojen avulla tietoa suurpetojen liikkumisesta ja kantojen levittäytymisestä. Tuloksia hyödynnetään kantojen koon ja lisääntyvyyden arvioinnissa sekä lajikohtaisten kannanhoitosuunnitelmien laadinnassa. Ylläpidetään palvelevaa paikannuspalvelinta (yhdistetty pantaseuranta ja riistahavainnot palvelu, - riistahavainnot.fi). Jatketaan tutkimusta suurpetojen suhtautumisesta asutukseen ja muihin ihmistoimintoihin. Tätä tietoa hyödynnetään kannanhoitostrategioissa.