SUTI Avoin susitietokanta

SUTI

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Susien DNA:han perustuva kartoitus- ja kannanarviointimenetelmä. Tukee ja täydentää muita kannanarviointimenetelmiä (ei korvaava). Toteuttaa tuoreessa susikannanhoitosuunnitelmassa linjattuja toimenpiteitä.
Hankkeen tavoitteena on luoda susikannan seurantaan valtakunnallinen toimintamalli, jossa paikallisia osallistetaan mukaan alueellisiin näytekeräyksiin. Näytekeräysten organisointi, koulutus, määritys ja raportointi. Näytekeräysten tulokset raportoidaan kaikille avoimen internet sovelluksen kautta.