Sustainable economy and local development – the need of special crops and raw materials derived from them

SUSTASPECIAL

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Peruna, sokerijuurikas ja öljykasvit olivat aikoinaan suomalaisen maatalouden muutoksentekijöitä. Kasvintuotannon kilpailukyky parani, maaseudun elinvoimaisuus koheni ja kuluttajat saivat uusia tuotteita. Uutuuskasvien tuotantoketjujen syntyminen on vaatinut useiden tekijöiden onnistumista ja keskeistä on ollut yhteiskunnallinen kysyntä.

SustaSpecial hanke suuntautui tulevaisuuteen ja aloitti keskustelun siitä, mitkä kasvilajit voisivat olla tulevaisuudessa tärkeitä. Hankkeessa oli neljä työpakettia ja sen lisäksi keskeinen tavoite oli liitännäishankkeiden synnyttäminen. Työpaketit olivat: TP 1) Erikoiskasvien tulevaisuuden tarpeesta yhteiskunnassa luotiin käsitys webropol-kyselyn avulla. TP 2) Erikoiskasvien tuotantopotentiaalia arvioitiin kirjallisuutta ja kenttäkoetuloksia hyödyntäen. TP 3) Erikoiskasvien tuotantoketjujen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden alueellista vaikuttavuutta selvitettiin haastattelemalla alan toimijoita. TP 4) Valikoitujen erikoiskasvien hyötyaineita ja biomolekyylejä tutkittiin muun muassa laboratorio- ja astiakokeiden avulla.

SustaSpecial mahdollisti useiden Horizon 2020 hankevalmisteluihin osallistumisen. Lisäksi generoitiin lukuisia kotimaisiin rahoitushakuihin suunnattuja hakemuksia. SustaSpecialissa synnytettyjä ideoita edistetään vuoden 2015 jälkeen muissa hankkeissa.