SUSTAG

SUSTAG

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Hanketta koordinoi PIK Potsdam, Saksa. Partnereina University of Bonn, Germany, INRA, France, University of Madrid, University of Utrecht + SMEs in Germany.
Hankkeessa tutkitaan maataloustuotannon ja siihen kytkeytyvän bioenergian tuotannon kestävää tehostamista eri ilmasto- ja markkinaskenaarioissa. Tuloksina tuotetaan tutkimuksen ja sidosryhmien testaamia keinoja sopeutumiseen, jotka ovat toimivia, maatiloille ja ruokaketjulle soveliaita, ja jotka toimivat synergiassa bioenergian tuotannon ja ilmastonmuutoksen hillinnän kanssa. Suomesta tapaustutkimusalueena Pohjois-Savo. Hankkeessa sovelletaan taloudellisia malleja maatila- ja sektoritasolla sekä kasvien (nurmet, muut rehukasvit, viljat) kasvumalleja eri ilmasto- ja globaalimuutosskenaarioissa. Hankkeen kesto 1.1. 2016-31.12. 2018