Susikannan arviointimenetelmien kehittäminen

Susi DNA

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Kehittää susikannanarvioinnin aineistoja kansainvälisen evaluaation suositusten mukaisesti DNA-aineistoihin nojautuen

Tuotokset

Osa kanta-arviolausunnon aineistojen tuottamista, tutkimusaineistoa julkaisuihin menetelmäkehittämisestä