Regoverning the Existing Hydropower System: Integrating ecological, economic and societal aspects of sustainability – SusHydro

SusHydro

Alkamispäivä

01.09.2020

Päättymispäivä

31.08.2024

Tavoitteet

SusHydro hankkeen tutkimustyössä kehitetään monitieteisesti ohjenuoria vesivoimatuotannon ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävään hallintaan. Hankkeessa tarkastellaan vesivoimatuotannon hallinnan laillisia perusteita, kehitetään työkalua monimuotoisuuden kokonaisvaltaiseksi mittaamiseksi jokiympäristöissä, erilaisten toimenpiteiden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja taloudellista arvoa, sekä niiden vaikutuksia sähkömarkkinoihin ja kasvihuonekaasupäästöihin.

Tuotokset

Avoimen tieteen julkaisuja ja politiikan tueksi policy brief vesivoiman kestävästä hallinnasta