Sustainable binders from bark

Susbinders

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

31.05.2020

Tavoitteet

Suomalaisten havupuiden kuoret sisältävät vesiliukoisia polyfenoleja, joita voitaisiin hyödyntää uusiutuvina vaihtoehtoina liimoissa yleisesti käytetyille fossiilisille, myrkyllisille yhdisteille. Tavoitteena on optimoida tanniinien uutto kuusen ja männyn kuoresta ja parantaa saantoa

Tuotokset

Tulokset koskien tanniinien uuttoa eri liuottimilla pyritään julkaisemaan kansainvälisessä referoidussa julkaisusarjassa.