Suomalais-venäläinen bioenergiayhteistyö

Suomi-Venäjä bioenergiayht.työ

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Suomalais-venäläisen metsätaloustyöryhmän (puheenjohtajat mmm/Ojala, Venäjän metsätalousvirasto/Panfilov) yhteistyöhanke vuodesta 2010 (mmm on rahoittanut pienellä panoksella suomalaista osapuolta).
Hankkeen tarkoituksena on edistää suomalaisen metsäenergia-alan osaamisen tunnetummaksi tekemistä Venäjällä, joka tukee osaltaan osaamisen ja teknologian vientiä. Suomalais-venäläisen metsätaloustyöryhmän alaisuudessa tapahtuva yhteistyö auttaa tavoitteen saavuttamisessa.