Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -teknologian hyödyntäminen Venäjällä

Suomalaisen metsäenergiaosaamisen ja -te

Alkamispäivä

02.07.2014

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan paremmat mahdollisuudet suomalaisen metsäenergia-alan osaamisen hyödyntämiselle ja viennille Venäjän kehittyville bioenergiamarkkinoille. Bioenergia-alan kehitystä Venäjällä voidaan tukea hyödyntämällä kokemuksia metsäenergia-alan kehittämisestä Suomessa, erityisesti alan tutkimus- ja kehitystoiminnasta, opetuksesta ja koulutuksesta, liiketoiminnasta, raaka-aineen hankinnasta sekä teknologiasta ja metsäenergian käytön edistämisestä.
Suomalaisten toimijoiden kilpailuaseman parantamiseksi hankkeen toimenpiteitä ovat alan nykytilan kuvaus Venäjällä (lyhyt kuvaus toimintaympäristöstä ja merkittävimmistä kehittämishankkeista), toimijoiden välisen yhteistyön tukeminen (etsitään tärkeimmät sidosryhmät ja kontaktit Suomesta ja Venäjältä, ja tuetaan kontaktien luomista ja yhteistyötä), edistetään suomalaisen osaamisen hyödyntämistä ja vientiä (tuotetaan vientiä tukevaa materiaalia, tutustutetaan venäläisiä avainhenkilöitä alaan Suomessa, järjestetään koulutusta venäläisille asiantuntijoille Suomessa, osallistutaan alan tapahtumiin Venäjällä ja välitetään tietoa suomalaisesta metsäenergia-alan osaamisesta), ja edistetään suomalaisten toimijoiden osallistumista pilottihankkeisiin Venäjällä. Maantieteellisenä painopisteenä on Luoteis-Venäjä, mutta kysymykseen tulevat muutkin potentiaaliset Venäjän alueet.