Suometsien sadonkorjuu

SUOKORJUU

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

31.07.2021

Tavoitteet

1. Lisätä toimijoiden osaamista ympäri vuoden toimivasta puunkorjuusta
2. Lisätä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suometsien vuosittaisia hakkuita 300 000 m3/v vuoteen 2022 mennessä
3. Jalkauttaa olemassa olevaa tutkimustietoa suometsien kesäaikaiseen puunkorjuuseen ja suunnitteluun
4. Käynnistää jatkokehityshankkeita
5. Muuttaa metsäalalla vallitsevia asenteita ympärivuotiseen puunkorjuuseen

Tuotokset

1.Suometsien puunkorjuun demonstraatiot ja kokeilut, 10 kpl
2.Kokemusten ja oppien kerääminen eri demonstraatioista ja kokeiluista, 10 kpl
3.Demonstraatioista ja kokeiluista saatujen kokemusten ja oppien levittäminen metsän-omistajille, koneyrittäjille, metsäalan organisaatioille, kone- ja laitevalmistajille, yh-teensä 27 kpl eri toimenpidettä
4.Suometsien puunkorjuun eri osa-alueiden jatkokehityshankkeiden käynnistäminen, 2 kpl