Suokasveista uusia elinkeinomahdollisuuksia

SUOKAS

Alkamispäivä

01.10.2015

Päättymispäivä

30.09.2017

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on aktivoida toimijoita soiden uusiutuvan kenttäkerroskasvillisuuden hyödyntämiseen luonnontuotteina ja monipuolistaa keruutuotteiden kaupallista valikoimaa.

Tuotokset

Kirjallisuusselvitys kosteikkokasvien käyttömahdollisuuksista. Selvitys yritysten tutkimus – ja kehittämistarpeista liittyen kosteikkokasvien käyttöön. Raportti nykyisestä keruutoiminnasta ja sen kehittämistarpeista.

Rahoittajat

logot suokas