Support for NFI development in Myanmar

SUNFIM

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.08.2019

Tavoitteet

Tukea Myanmarin valtakunnan metsien inventoinnin suunnittelua osallistumalla otanta asetelmien vertailuun ja tuottamalla inventointiin liittyviä ohjeita/ohjeistuksia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tuotokset

Raportti soveltuvista otanta-asetelmista
Maastotyön ohjeet inventointiin
Laatukäsikirja maastotöihin sekä aineiston käsittelyyn
Open Foris Collect lomakkeet