Metsäbiotalouden suhdannekatsaus

Suhdannekatsaus

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Projektissa analysoidaan kansainvälisen ja kotimaisen toimintaympäristön lyhyen aikavälin muutosten vaikutuksia kotimaan metsäsektoriin, metsäteollisuustuotteiden tuotantoon, puumarkkinoille sekä metsätalouteen. Hankkeessa tuotetaan lyhyen aikavälin ennusteet sekä kuluvan että seuraavan vuoden metsäteollisuuden- ja talouden kehityksestä.

Tuotokset

Metsäsektorin suhdannetiedote, Metsäsektorin suhdannekatsaus, toimitetaan UNECElle Suomea koskeva maaraportti metsäsektorin näkymistä, markkinatilanteessa ja politiikkamuutoksista.