Strategic Use of Competitiveness towards Consolidating the Economic Sustainability of the european Seafood sector

SUCCESS Horizon 2020

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

31.03.2018

Tiivistelmä

Projektin yleistavoitteena on parantaa EU:n kalatalouden taloudellista kestävyyttä. Hankkeessa arvioidaan kilpailukykyisen tuotannon pullonkauloja ja tunnistetaan uudet innovatiiviset tavat parantaa tuotannon tehokkuutta ja mahdollisuudet hyödyntää markkinoita. Tutkimuslaitoksen tapaustutkimuksessa arvioidaan erityisesti kirjolohen uusien kasvatusmenetelmien, ympäristöohjausmallien ja markkinoiden taloudellisia mahdollisuuksia sinisen kasvun aikaan saamiseksi pohjoisen Itämeren alueella.