Stripperin päivitys

Stripperin päivitys

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
pilot-mittakaavan ammoniakin strippaus- ja talteenottolaitteiston päivitys nykyisiä tutkimustarpeita vastaavaksi. Toiminnallinen parantaminen.
2) Toteutus
Haetaan rahoitusta päivitykseen ja automatisointiin
3) Tuotokset
Tukimus mahdollista naudan lietelannasta separoidulla nesteellä. Kyseisten kokeiden tieteellinen julkaisu.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

5) Asiakkaat