Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön

Stoppi

Alkamispäivä

01.05.2015

Päättymispäivä

31.05.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa havainnollistetaan tilatasolla ravinteiden kierrätyksen ja maatalouden vesiensuojelun tehostamistoimenpiteiden vaikutuksia valumavesien laatuun ja pellon kasvukuntoon. Toimintaympäristönä on Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila, joka tarjoaa hyvät puitteet myös vähemmän tutkittujen toimenpiteiden testaamiseen. Opetusmaatila tarjoaa hyvän ympäristön viljelijöiden ja muiden alan toimijoiden koulutukseen ja kokemusten jakamiseen.
Hankkeessa perustetaan koealueita, joilla testataan alus- ja kerääjäkasvien käyttöä ravinteiden käytön tehostajina, pilotoidaan biosuotimia valumavesien käsittelymenetelmänä sekä parannetaan peltolohkon paikalliskuivatusta säätösalaojituksen avulla. Lisäksi hankkeessa selvitetään vaihtoehtoja lypsylehmien jaloittelutarhan valumavesien hallintaan. Toimenpiteiden vaikutusta valumavesien määrään ja vedenlaatuun, maan rakenteeseen ja ravinnetaseisiin seurataan hankkeessa.
Eri toimenpiteille lasketaan myös kustannukset, jolloin saavutetuille vähennyksille ravinnevalumissa voidaan tehdä kustannustehokkuusarvioita ja tätä kautta vertailla eri menetelmiä keskenään.