STARTREE – Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity 00

STARTREE - Multipurpose trees non-wood f

Alkamispäivä

01.10.2012

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Metsien ei-puuaineisten tuotteiden valikoima on laaja. Ne sisältävät meille tutut sienet, marjat ja yrtit. Lisäksi tärkeitä ei-puuaineisia tuotteita ovat myös korkki, hedelmät, mäntyjen syötävät siemenet sekä erilaiset pähkinät. Näiden tuotteiden taloudellinen merkitys vaihtelee runsaasti Euroopan maiden välillä. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa vuodessa kerättyjen tuotteiden arvo on noin 5 prosenttia vuodessa hakatun puuston arvosta, kun esimerkiksi Italiassa niiden arvo on 160 prosenttia hakatun puuston arvosta.

Suomessa luonnonmarjojen ja -sienten hyödyntämisellä erityisesti kotitalouksissa on pitkät perinteet. Laajat jokamiehenoikeudet antavat tähän hyvät mahdollisuudet. Samanaikaisesti ne kuitenkin ainakin jossain määrin haastavat näihin tuotteisiin perustuvaa palveluliiketoimintaa.

Pitkästä perinteistä huolimatta tiedämme kuitenkin kohtuullisen vähän näistä tuotteista. Mielenkiintoisia ”metsällisiä” kysymyksiä ovat esimerkiksi ei-puuaineisten tuotteiden tuotantomahdollisuudet ja miten metsien käsittely vaikuttaa niihin. Liiketoiminnan näkökulmasta kehittämismahdollisuuksia on runsaasti. Mm. marjojen ja sienten jatkojalostaminen ja tuotteistaminen arvokkaammiksi tuotteiksi sekä tuotteiden markkinointi asiakkaille eri puolilla maailmaa on vasta alussa. Mahdollisuudet rakentaa erilaisia palveluita luonnontuotteiden ympärille lienevät parantumassa kaupungistumisen ja metsistä vieraantumisen myötä.

Yllä mainittuja aiheita tutkitaan EU:n 7. puiteohjelmaan kuuluvassa STARTREE-hankkeessa tulevien neljän vuoden aikana. Mukana on 24 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa. Mielenkiintoinen piirre on kahdeksan erilaisen PK-yrityksen mukanaolo - tällä tavoitellaan erityisesti hankkeen tulosten nopeaa siirtymistä käytäntöön. Suomalaisia osallistujia ovat Metla sekä Joensuun Tuote ja Vihannes Ky.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt