Maaseudun nuorten StartUp-yrittäjyysyhteistyöhanke

Start-up

Alkamispäivä

01.10.2018

Päättymispäivä

30.09.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Maaseudun nuorten StartUp -yrittäjyysyhteistyöhankkeessa tuotetaan ja rakennetaan työkaluja maaseudun nuorten yrittäjyyden ja työllistämisen toimintamalleja maaseutuyrityksille, maaseudun asukkaille ja kylätoimijoille. Hanke tukee nuorten osaamista, vahvistaa heidän työelämävalmiuksia, avaa nuorille maaseudun työllistymisen mahdollisuuksia
ja tukee ntukee nuorten yrittäjyysosaamista sekä tuottaa nuorten yrittäjyyttä vahvistavia vertaisverkko -toimintamalleja.

Tuotokset

Luken toimenpiteiden tuloksena perustetaan nuorten maaseudun StartUp-yrittäjien oppimis- ja vertaisverkosto, jossa valmentaen autetaan ja
ratkaistaan yhdessä nuorten yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten haasteita ja ongelmia. Nuorten StartUp vertaisryhmiä perustetaan Etelä-Savoon kuudelle eri alueelle.