Maaseudun nuorten StartUp-yrittäjyysyhteistyöhanke

Start-up

Alkamispäivä

01.10.2018

Päättymispäivä

30.09.2020

Rahoittajat

Tiivistelmä

Maaseudun nuorten StartUp -yrittäjyysyhteistyöhankkeessa tuotetaan ja rakennetaan yhteistyöllä 4H:n sekä hankkeen
yhteistyöverkoston (Luke, Järvi-Suomen Kylät ry. ja MTK Etelä-Savo) asiantuntijoiden ja ammattilaisten ohjauksella työkaluja
maaseudun nuorten yrittäjyyden ja työllistämisen toimintamalleja maaseutuyrityksille, maaseudun asukkaille ja kylätoimijoille.
Hanke tukee nuorten osaamista, vahvistaa heidän työelämävalmiuksia, avaa nuorille maaseudun työllistymisen mahdollisuuksia
ja tukee nuorten yrittäjyysosaamista sekä tuottaa nuorten yrittäjyyttä vahvistavia vertaisverkko -toimintamalleja. Hankkeella
edistetään ihmisten hyvinvointia ja kehitetään maaseudun arkea, kylien vireyttä sekä nuorten vaikutusmahdollisuuksia,
työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä. Hankkeella lisätään maaseudun yhdessä tekemisen meininkiä.

Luken rooli hankkeessa on lähinnä perustaa ja ylläpitää nuorten vertaisoppimisryhmiä, joissa he opastavat toisiaan aloittelevaan yritystoimintaan liittyivssä asioissa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Maaseudun nuorten StartUp -yrittäjyysyhteistyöhankkeessa tuotetaan ja rakennetaan työkaluja maaseudun nuorten yrittäjyyden ja työllistämisen toimintamalleja maaseutuyrityksille, maaseudun asukkaille ja kylätoimijoille. Hanke tukee nuorten osaamista, vahvistaa heidän työelämävalmiuksia, avaa nuorille maaseudun työllistymisen mahdollisuuksia
ja tukee ntukee nuorten yrittäjyysosaamista sekä tuottaa nuorten yrittäjyyttä vahvistavia vertaisverkko -toimintamalleja.

Luken toimenpiteiden tuloksena perustetaan nuorten maaseudun StartUp-yrittäjien oppimis- ja vertaisverkosto, jossa valmentaen autetaan ja
ratkaistaan yhdessä nuorten yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten haasteita ja ongelmia. Nuorten StartUp vertaisryhmiä perustetaan Etelä-Savoon kuudelle eri alueelle.