Stadin reaaliaikainen liukkaudentorjunta 5G

STARLIT 5G

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Kokeilun tavoitteena on kokeilla NBIoT- tekniikan soveltuvuutta liikkuvien koneiden tuottaman datan siirtoon.
Kokeilussa kokeillaan siirtää työkoneesta tietoja joiden avulla arvioidaan kulkuväylien liukkautta ja liukkauden torjunnan tarvetta.
kokeilussa selvitetään ISOBUS tekniikan lähestymis tapaa työkoneen datan esittämisessä kiinteistöhuollon koneisiin ja tehtäviin.

Tuotokset

Hankeessa toteutetaan kokeilu, jossa NBIoT tekniikkaa kokeillan oikean datan kanssa. Hankeen tuottama data jaetaan julkisesti hankken aikana.
Hanke tuottaaa selvityksen ISOBUS -lähestymisen mahdollisuuksista