Special crop education for economic development in North-West Russia and South-East Finland

SPECICROP

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.03.2015

Tavoitteet

Hanke tähtäsi erikoiskasvikoulutuksen kehittämisen avulla Luoteis-Venäjän ja Kaakkois-Suomen erikoiskasvialan taloudellisten tekijöiden parantamiseen. Hankkeen päätavoitteena oli edistää erikoiskasvien ammattiviljelyä, tuotteiden kaupallistamista, prosessointia ja vähittäismyyntiä kehittämällä kohdealueen koulutusta ja neuvontamenetelmiä.

Tuotokset

Hankkeen konkreettiset tulokset olivat ajantasainen yrttiviljelykirja suomeksi ja venäjäksi, opetusmateriaalia venäjäksi, horsman ja vuorenkilven fermentointimenetelmien kehittäminen, ruusujuurikantojen analysointi, venäläisten hedelmälajikkeiden testaus Suomen oloihin sekä terveysvaikutuksiin liittyvät kokeet vuorenkilvellä ja marja-aronialla.