SpatMallit: Laskennallisten tilastollisten menetelmien kehittäminen spatiaalisten ja spatiotemporaalisten pistekuvioaineistojen analysointiin 295100

SpatMallit 295100

Alkamispäivä

01.09.2016

Päättymispäivä

18.06.2022

Tavoitteet

Projektissa kehitetään tilastollisia malleja ja menetelmiä spatiaalisten ja spatio-temporaalisten merkkisten pistekuvioaineistojen analysoimiseen. Yhtenä tavoitteena on tutkia eri-ikäisrakenteisien metsien uudistumisen dynamiikkaa ja erilaisten käsittelyjen
vaikutusta puustoon, mm. puuston kokonaistilavuuteen, perustuen yksityiskohtaisiin aineistoihin, jossa puiden sijainnit ja ominaisuudet on mitattu samoilla koealoilla useana ajanhetkenä. Toisena tavoitteena on ymmärtää spatiaalisen ja spatio-temporaalisen mallintamisen avulla, miten hermotauti, kuten diabeettinen neuropatia, vaikuttaa ihon hermokuitujen spatiaaliseen rakenteeseen. Nämä metsä- ja neurotieteen sovellukset ovat motivaationa yleiselle spatio-temporaalisten mallinnusmenetelmien kehittämiselle.

Tuotokset