Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan

SOPULI

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet

-

Tuotokset