Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan

SOPULI

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Rahoittajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

SOPULI-hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoiskarjalaisten maaseutuyritysten tavoitteellista yhteistyötä liiketoiminnan ja kasvun näkökulmasta. SOPULI verkottaa maaseutuyrittäjiä ja lisää tietoisuutta keinoista parantaa ympäristön laatua hankkeilla. Hanke lisää paikallisten asukkaiden ja yrittäjien tietoisuutta eri keinoista saada tietoa omasta ympäristöstä ja sen tilasta.