Sopeutumisen tila – Ilmastonkestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Sopeutumisen tila

Alkamispäivä

01.12.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tavoitteet

Tunnistaa haavoittuvuuden kannalta tärkeimmät sopeutumistarpeet eri luonnonvara-aloilla

Tuotokset

Loppuraportti