Novel soil management practices – key for sustainable bioeconomy and climate change mitigation

SOMPA

Alkamispäivä

15.10.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tuotamme uutta tieteellistä tietoa turvemaiden metaani- ja hiilidioksidipäästöjen muodostumista säätelevistä toimista, jotta päästöjä voidaan vähentää taloudellisesti kannattavasti. Laadimme myös kasvihuonekaasupäästöskenaarioita metsäteollisuuden, turvemaiden käytön ja ruoan kulutuksen trendien perusteella.

Hankkeesta tietoa täällä www.luke.fi/sompa

Tuotokset

Tutkimuksessa kehitettävät hillinnän keinot auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, maankäyttösektorille ja metsätaloudelle asetettuja päästövähennystavoitteita. Hankkeen tuloksista tietoa sivulla www.luke.fi/sompa