Hedelmällisten lammasrotujen (Ovis aries) genetiikka, genomiikka ja evoluutio

SOMICS Hedelmällisten lammasro

Alkamispäivä

01.09.2011

Päättymispäivä

31.08.2016

Tiivistelmä

Toisin kuin monilla muilla kotieläimillä lampaalla (Ovis aries) ilmenee laajaa vaihtelua syntyneiden jälkeläisten määrässä (vuonuekoossa) eri lammasrotujen ja saman rodun yksilöiden välillä. Suomenlammas on yksi maailman hedelmällisimmistä lammasroduista. Se on tärkeä eläingeenivara kansainvälisesti ja sitä on viety noin 40 maahan uusien lammasrotujen kehittämiseksi ja hedelmällisyyden parantamiseksi. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää geneettisten tekijöiden, ruokinnan ja muiden ympäristötekijöiden sekä rotujen kesytyshistorian vaikutusta eri lammasrotujen ilmentämään hedelmällisyyteen. Tutkimus on monitieteinen ja hyödyntää molekyyligeneettisiä merkkejä, lampaiden ruokintakokeen tuloksia, bioinformatiikkaa ja systeemibiologista lähestymistapaa hedelmällisyysominaisuuksien kartoittamiseksi. Tutkimus tehdään Lukessa ja kansainvälisinä yhteistyökumppaneina ovat tutkimuslaitokset Kiinasta, Ruotsista ja Australiasta ja kansallisina yhteistyökumppaneina Helsingin yliopisto ja Pro Agria. SOMICS-hanke on EU-projekti AllBIO:n yksi "case"-tutkimuksista. AllBIO on eurooppalaisten bioinformaatikkojen tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoitteena on kehittää bioinformatiikan menetelmiä luonnonvara-alan genomiikkatutkimuksille.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt