Potentials of combining somatic embryogenesis and genomic selection in Norway spruce

SOMAGENO

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on tutkia kasvullisen lisäyksen ja markkeriperustaisen valinnan yhdistämismahdollisuuksia. Kuusen solukkolisäystä kehitetään Suomessa (Lukessa) paraikaa kohti käytännön massatuotantoa, ja toisaalta Malin Elfstrandin tutkimusryhmä Ruotsissa on löytänyt kuusen juurikääpäkestävyyttä selittävän geneettisen markkerin.

Tuotokset

Projektin tuloksena saadaan tietoa juurikääpäkestävyysmarkkerin yleisyydestä kuusen solukkolisäysaineistoissa, sekä mahdollisuuksista tuottaa paremmin juurikääpää kestäviä kuusia kasvullisen lisäyksen kautta.