Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase

SoildiverAgro

Alkamispäivä

01.06.2019

Päättymispäivä

31.05.2024

Tavoitteet

Maaperän monimuotoisuutta ja kasvukuntoa edistävien maanviljelysmenetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen

Tuotokset

EU-tasoinen yhtenäinen ohjeistus maanviljelijöille, miten turvata maan kasvukunto ja monimuotoisuus eri pedoklimaattisilla vyöhykkeillä.

SoildiverAgro-hanke pähkinänkuoressa

Hankkeen tarkoituksena on löytää synergiaetuja kasvintuotannon, maaperän biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden välillä paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti. Maaperän biologisen monimuotoisuuden väheneminen voi lopulta heikentää maatalouden kilpailukykyä ja viljelijöiden toimeentuloa. Kehitämme viljelykäytäntöjä, jotka parantavat ja hyödyntävät maaperän eliöyhteisöjen monimuotoisuutta ja vähentävät riippuvuutta ulkoisista tuotantopanoksista, mutta samalla lisäävät satotasoa ja sadon laatua sekä viljelyvarmuutta muuttuvissa olosuhteissa. Suomesta mukana ovat Luonnonvarakeskus, Perunantutkimuslaitos sekä Tyynelän ja Kilpiän tilat. Tutkimusta tehdään useilla eri kasveilla seitsemässä eri maassa, mutta Suomessa keskitytään vehnään ja perunaan.

Hankkeen tuotokset liittyvät:
1) maan biologisen monimuotoisuuden lisäämiseen
2) tautien ja tuholaisten vähentämiseen
3) kasvin kasvun ja kehityksen parantamiseen
4) satojen, sadon määrien ja laadun parantamiseen
5) tuotantopanosten vähentämiseen (lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, polttoaine, kastelu)
6) maan viljavuuden lisäämiseen
7) maan pilaantumisen vähentämiseen
8) kasvihuonekaasujen vapautumisen vähentämiseen
9) maaperän hiilensitomisen lisäämiseen.