Vihreän talouden hajautetun, kestävän ja kilpailukykyisen toimintamallin määrittely ja pilotointi

Vihta

Alkamispäivä

01.03.2015

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa vihreän talouden hajautetun, kestävän ja kilpailukykyisen toimintamallin määrittely ja pilotointien avulla konkretisoitu menettelytapakuvaus.

Tuotokset

Indikaattorit, menettelytapakuvaus ja 1 käsikirjoitus tieteelliseksi julkaisuksi.

Vuosien 2017-2018 aikana toteutetaan jatkohankeosa ”Vihreän talouden bioekonomiset symbioosit: tarkastelu, konkretisointi ja arviointi”, jonka työpaketit ja tavoitteet ovat :

  1. kehittää symbiooseja eli arvioida monimarkkinallisen symbioosin syntyä alueella ja sen toimintaa sekä löytää toteuttamiskelpoisia uusia ansaintamalleja maatiloille ja maaseutuyrityksille. Tarkastelun pohjautuu Lapin erilaisten alueiden vahvuuksiin, verkostoajatteluun ja julkisen/yksityisen toimijakentän (multi actor approach) luomiin mahdollisuuksiin kuten julkisen kysyntä potentiaalin sekä julkisen, voittoa tavoittelemattoman yritystoiminnan uusiin muotoihin.
  2. mallintaa eli alueen uudenlaisen biotalouden vihreän kasvun arviointia kokonaiskestävästä eli taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Tavoitteena on täydentää ja kehittää entisestään Vihreän talouden toimintamalli -hankkeessa tuotettuja kylätason vihreän talouden indikaattoreita vieden niitä kohti symbioosi- ja verkostonäkökulmaa eli ottamalla huomioon virrat ja niiden vaikutusten vastavuoroisuus/synergiat verkoston eri yritysten ja kylien välillä ja miten niitä tulkitaan.
  3. kehittää uutta liiketoimintaa eli löytää ruoan ja energian tuotannon täydentävät mekanismit case -alueilla erilaisten uusien symbioosien ja verkostojen luomiseksi. Ja siten kehittää yritysten toimintaa ja löytää uusia liiketoimintamalleja.
  4. palata resurssien uudelleentarkasteluun eli selvittää vihermassoista riippumattomia energiantuotantoa lähteitä, joita voidaan hyödyntää kylämittakaavassa (esim. aurinko ja vety).

Linkki raporttiin: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-352-9