Metsäbiotalouden kehittyvät sää- ja ilmastotyökalut: Säätyö

SNOWRISK

Alkamispäivä

01.08.2018

Päättymispäivä

30.06.2020

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa sekamalli, jolla pystytään ennustamaan metsiköiden lumituhoriski luotettavasti.

Tuotokset

Tuotetaan lumituhoriskimalli ja viedään se käytäntöön.