SmartSea – Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena

SmartSea

Alkamispäivä

01.05.2015

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

SmartSea-hankkeen tavoitteena on tukea Pohjanlahden seudun merialan elinkeinotoiminnan kasvua kestävällä tavalla. Tämä saavutetaan merialueiden käytön järkevällä suunnittelulla.

Tuotokset

Hanke pyrkii tunnistamaan riskit ja löytämään ratkaisuja meren kestävälle käytölle. Hankkeessa selvitetään mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia Pohjanlahden kalankasvatukseen ja kalastukseen sekä kalankasvatuslaitosten optimoitua paikanvalintaa huomioiden muuttuvat olosuhteet. Hanke tuottaa avoimeen dataan perustuvaa tietoa, joka edesauttaa merialuesuunnittelua.