Smart logging and transportation

Smartlog

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Projektissa rakennetaan digitaalista informaatiota ja terramekaniikan periaatteita yhdistämällä käytännön sovelluksia, joiden avulla voidaan lisätä puunkorjuun ja –kuljetuksen tuottavuutta, vähentää niiden haitallisia ympäristövaikutuksia sekä turvata metsä- ja biotuoteteollisuuden ympärivuotinen raaka-ainehuolto kustannustehokkaasti.

Tuotokset

Menetelmiä ja työkaluja puunhankinnan tehokkuuden parantamiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.