Älykkäät sensorit ja toimintakonseptit maatilan digitalisointiin

SmartFarm

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.10.2019

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on vauhdittaa nautatiloille soveltuvaa tietoon ja digitalisaatioon perustuvaa toimintatapaa kehittämällä älykkäitä sensoreita ja pilvipohjaisia ratkaisuja tuotantoeläinten tunnistamiseen, tarvetta vastaavaan ruokintaan, maidon laadun lehmäkohtaiseen in-line mittaukseen, hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoa tukevaan seurantaan sekä tilan hoitotyön tukemiseen ja ohjaamiseen.

Tuotokset

Kehitettävät ratkaisut perustavat optisen mikrospektrometriteknologian soveltamiseen, langattomiin sensoriverkkoihin sekä sensorien standardointiin, kalibrointiin ja ylläpitoon pilvipohjaisilla ratkaisuilla.