SMART-TREE – Eliittitaimien tuotantoteknologian kehittäminen

SMART-TREE

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

30.09.2019

Rahoittajat

Tavoitteet

Tässä hankkeessa XAMK ja Luke yhteistyössä kehittävät teknologisia ratkaisuja ja suunnitelman pilot-ympäristön SEteknologia-alustan toteuttamiseksi Savonlinnaan sekä monistettavaksi edelläkävijäyritysten taimituotantoon alueella tai muualla Suomessa.Hanke vahvistaa Etelä-Savon tieteenalojen välistä strategista TKI-yhteistyön laajuutta ja vaikuttavuutta metsäbiotalouden alalla erityisesti Savonlinnan osaamiskeskittymässä.

Tuotokset

Hankkeen toimenpiteinä ovat tuotanto , automaatio-, sensori- ja prosessiteknologisten ratkaisujen suunnittelu ja kehittämisen sekä näiden yhdistäminen Luken Savonlinnan yksikön biologian syväosaamiseen eliittitaimien massatuotantojärjestelmän suunnittelemiseksi ja liiketoiminnan käynnistämiseksi.Projekti avaa Etelä-Savon metsien jalostamiselle merkittäviä korkeaan osaamiseen perustuvia liiketoimintamahdollisuuksia.