Menestyvät maatalousyrittäjät – Smart Farmers

SMART FARMERS

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

31.03.2022

Tavoitteet

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään maatilayritysten menestystekijöitä useilla eri tasoilla. Menestymisellä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan maatilayritysten hyvää taloudellista kannattavuutta ja korkeaa kokonaistuottavuutta sekä maatalousyrittäjän hyvinvointia. Tavoitteena on selvittää, missä määrin yrittäjä voi itse vaikuttaa kannattavuuteen, mitä ja miten menestyvät maatilayrittäjät tekevät toisin, ja mistä muut voisivat ottaa oppia.

Tuotokset

Tutkimusraportit, artikkelit, blogit, seminaariesitelmät